ARSDIVINA

Den gudomliga konsten

Förre landstingsrådet ÅKE LIND har varit ordförande i ARS DIVINAS Intresseförening sedan 2007. 2014 avgick han på grund av sjukdom. Jag, Gunnel Götesdotter, är otroligt tacksam för vad Åke har betytt för ARS DIVINA och för mig personligen. Han har varit ett stort stöd. Här ses Åke med sin dotter och ett konstverk av Gunnel Götesdotter.

ARS DIVINA - NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM

* ARSDIVINA startades 2007 av konstnär  Gunnel Götesdotter och  påsken 2008 invigdes ARSDIVINA - Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum, ett museum enbart för skånska konstnärer.

Museet har redan nu blivit en välbesökt samlingspunkt för skånska och i Skåne verksamma konstnärer. Cirka 200 skånska  konstnärer är representerade med målningar, skulpturer och grafik. Samlingen utökas ständigt. Genom inköp, men också genom att vänliga människor donerar konst till museets samlingar.


Redan 2007 startades också ARS DIVINAS Intresseförening, som har till ändamål att stödja Gunnel Götesdotters arbete med museet ARS DIVINA. I ARS DIVINAS stadgar står det bland annat, att "Föreningen ska på olika sätt marknadsföra, sprida kunskap, intresse och förståelse för museets verksamhet och dessutom bidra till ökad insikt om den skånska konsten."


MEDDELANDE TILL ARS DIVINAS MEDLEMMAR:

 DET ÄR MED STOR SORG ARS DIVINAS STYRELSE KAN MEDDELA FÖRENINGENS 

MEDLEMMAR, ATT ARS DIVINAS ORDFÖRANDE BÖRJE BENGTSSON HAR AVLIDIT.


I DAG, ONSDAGEN DEN 22/5 NÅDDES VI OCKSÅ AV DET TRÅKIGA BUDSKAPET ATT

STYRELSENS LEDAMOT SOLVEIG SVENSSON EFTER EN KORT TIDS SJUKDOM I DAG PÅ

MORGONEN FICK SLUTA SINA DAGAR.


VI SÖRJER TVÅ UNDERBARA MÄNNISKOR, SOM BÅDA GETT OSS MYCKET AV SIN KÄRLEK

OCH OMTÄNKSAMHET. TACK SOLVEIG OCH TACK BÖRJE FÖR VAD NI HAR BETYTT FÖR MIG

OCH FÖR ARS DIVINA.

GUNNEL GÖTESDOTTER/ ARS DIVINA
Intresseföreingen ARS DIVINAS styrelse:

Ordförande - VACANT

Staffan Örneskans - vice ordförande

Camilla Lagerstedt - Odgaard - sekreterare

Gunnel Götesdotter Örneskans - kassör/firmatecknare

Bertil Månsson - suppleant

Suppleant - VACANT

Arne Elowson - revisor

Jörgen Borgström - revisor

Eva Nilsson - revisorsuppl.

I valberedningen sitter  Elisabet Bondesson och Kim Pettersson.


OBS! INTRESSEFÖRENINGEN FÖR ARS DIVINA - NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM.


 INFORMATION OM FÖRENINGENS MEDLEMSREGISTER OCH NY PERSONUPPGIFTSLAG.

EU - förordningen GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) ersätter nu den snart 20 år  gamla personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018.


Intresseföreningen för ARS DIVINA - Nordöstra Skånes Moderna  Konstmuseum, är en ideell förening, org. nr 802 437 - 9029. Föreningens ändamål är att etablera, utveckla, stödja och medverka i ARS DIVINA, Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum. Vår förening registrerar alla medlemmar i ett medlemsregister.


Följande registreras:

* Medlemsnummer

* Namn

* Adress


För några medlemmar kan även anges:

* Telefon nr/mobil nr   

* E-postadress


Medlemsregistret är till för kontroll av inbetalda medlemsavgifter, utskick av information till medlemmar. Medlemsregistret fyller en viktig uppgift som underlag för föreningens utlottning i föreningens konstlotteri.

Medlemmar som avsagt sig medlemskap i ARS DIVINA avregistreras omgående i vårt medlemsregister. Medlem som inte betalt medlemsavgift för det senaste året avregistreras året därefter från medlemsregistret.


Vidare kan medlemmar figuera på lagrade bilder från föreningens och Ateljé Götesdotters olika arrangemang.


Ansvarig för medlemsregistret är Gunnel Götesdotter, telefon 0451/21008,

gunnel.gotesdotter@telia.com


Utsändes till alla medlemmar. Kommer att föras in på ARS DIVINAS hemsida.

Beslut på styrelsemöte 21/5 2018                                                                      

                                                                                 *

"ETT RUM TILL GUDS ÄRA"

Den 18 augusti 2010 invigdes den sista etappen av kulturhusets renovering. Då stod övervåningen klar, som dels innehåller en fortsättning på museets samlingar av skånsk konst och dels en avdelning kallad "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Ett kyrkorum med altare och religiös konst, skapat av Gunnel Götesdotter, för att man här ska kunna slå sig ner en stund, stressa av, kanske be en bön eller bara fundera över tillvarons mysterium. Kyrkorummet är välsignat av Gunnels make, kyrkherde emeritus Staffan Örneskans, som också har förrättat såväl bröllop som dop i "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Den stora altartavlan - plus flera av kyrkorummets andra verk - är målad av Gunnel Götesdotter. Andra konstnärer som är representerade här är Ingegärd Ölander, Ingvar Holm, Torgny Rydahl, George Eff (Sven Falk)Eva Barnekow, Yngve Nilsson, Lennart Odgaard, Tora Henriksson, Claus Becker, B. Nelson, Rita Hedelin, Hugo Gehlin, Per Siegård, Maj-Lilian Mjöberg.

ÖPPETTIDER 2019:  Fredagar, lördagar och söndagar kl. 13.00-16.00 

Under påskens konstrunda öppet: 10.00 - 18.00.

Under konstrundan i oktober öppet: 10.00 - 17.00

Ateljé Götesdotter ligger på Hågnarpsvägen i Bjärnum.

                             *

HJÄLP OSS -

BLI MEDLEM i Intresseföreningen för ARSDIVINA - NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM!

Har du lust att bli medlem i ARSDIVINA - Intresseföreningen för Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum?

Årsavgiften är 175 kr ( 300 kr om ni är ett par )och 50 kr för barn upp till 18 år. Vill du bli ständig medlem betalar du 1.500 kr. På ditt medlemsnummer kan du vinna  konstverk och mycket annat!

Dessutom är det så att medlemmar i ARSDIVINA får 20 kronors rabatt på inträdesavgiften vid alla arrangemang i ARS DIVINAS KONSTHALL och Ateljé Götesdotter.

2018 var vi 208 medlemmar. VI VILL GÄRNA BLI FLERA!

Nytt för i år, 2019, är att alla medlemmar i ARS DIVINA får 50% i avdrag vid köp av böcker, teckningar eller målningar av Gunnel Götesdotter.                

Bankgiro: 499-7292 (Snapphanebygdens Sparbank i Bjärnum)

VÄLKOMNA!