Utställningar i Ateljé Götesdotter

UTSTÄLLNINGAR I ATELJÉ GÖTESDOTTER 2018

 

 

JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING!

SK region Syd arrangerar i samarbete med Atelje Götesdotter i Bjärnum enjurybedömd utställning för verksamma konstnärer inom måleri, skulptur,teckning, grafik, foto, glas, keramik och textil i Bjärnum, Skåne den 20

oktober 2018 – 11 november 2018.

Juryn består av:Emanuel Javelid, Irene Trotzig, Mona Öjemark

Vem och vad:

Utställningen är öppen för sökande i södra Sverige, dvs Skåne, Småland, Öland och Blekinge. Även konstnärer som inte är medlemmar i SK välkomnas att söka.De inlämnade verken skall vara signerade och får inte vara utförda tidigare än 2015.

De inlämnade verken, inklusive ram, skall vara till salu.

Inlämning:

Fotokopior av konstverken ( A4 - A5 format) skall insändas senast den 1 oktober till:

Ateljé Götesdotter, Åkarp 352, 28261 Bjärnum

Fotokopiorna skall på baksidan förses med konstnärens namn, verkets storlek samt

titel, nummer och katalogpris. På fotokopiornas framsida får inte konstnärens

signerade namn synas.

Anmälningsblanketten skall skickas i 3 exemplar tillsammans med fotokopior av

verken.

Inlämning av antagna konstverk skall göras hos Ateljé Götesdotter i Bjärnum

söndagen den 7 oktober kl 14.00 - 19.00.

Antal verk:

Varje konstnär får skicka in bilder på högst 5 verk. Bilder på föremål skall visa både bak- och framsida.

Endast av juryn godkända konstverk får visas på utställningen.

Ramar och format:

Vägghängd konst skall vara inramad.Ramar skall vara försedda med upphängning.

Målningar skall vara uppspända eller ramade och försedda med upphängning.

Anmälningsavgift:

Vid inskickande av foton och anmälningsblankett skall en anmälningsavgift om 300 kr

vara insatt på SK:s bankgiro.

Betalning görs till Svenska Konstnärsförbundet region Syd, bankgiro 184-8746.

Betalningen skall vara gjord senast den 1 oktober 2018. Glöm INTE skriva/ange namnet

på den konstnär som inbetalningen avser.

Antagna:

Den som antagits att delta i den jurybedömda utställningen skall inbetala

utställningsavgift om 300 kr till bankgiro 184-8746 senast 15 oktober.

Glöm INTE skriva/ange Ditt namn på inbetalningen.

Återlämning av konstverk:

Alla som skickat in ansökan med bilder får skriftligt besked om antagning direkt efter

juryarbetet.

Medsänd frankerat kuvert om fotona önskas returnerade.

Antagna konstverk som inte sålts under utställningen skall hämtas:

Söndag den 11 november kl 17-19 eller efter överenskommelse.

Försäkring mm:

Varje konstnär ansvarar för att hans/hennes verk är försäkrade.

All transport av konstverk till och från utställningen bekostas av konstnären.

Verk som är antagna får inte avlägsnas från Atelje Götesdotter under pågående

utställning.

Svenska Konstnärsförbundet förbehåller sig rätten att på grund av utrymmesskäl

eventuellt inte visa alla antagna verk.

Välkommen med Din anmälan!

Svenska Konstnärsförbundet Region Syd Styrelsen

OBS! ANMÄLNINGBLANKETT FINNS I ATELJÉ GÖTESDOTTER, BJÄRNUM. ELLER GÅ IN PÅ SVENSKA KONSTNÄRSFÖRBUNDETS HEMSIDA - www.konstnarsforbundet.se

 

 

 

UTSTÄLLNINGAR i

ATELJÉ GÖTESDOTTER

2018

 

 

Nu återstår följande utställningar under hösten 2018:

7. PER JOËLSON & EVELINA ESTEFORS ställer ut tillsammans den 15/9 - 30/9.

VERNISSAGE den 15 september kl. 13.00 - 15.00.

8. GUNNEL GÖTESDOTTER ställer ut modeteckningar och måleri på temat MODE ÄR

KONST i ABF:s regi i TRELLEBORG 8/9-29/9. VÄLKOMNA på VERNISSAGE den 8/9.

 

9. NORDSKÅNSKA KONSTRUNDAN – den 5, 6 och 7 oktober och den 12, 13 och

14 oktober. De som ställer ut i KOSTALLET i Ateljé Götesdotter är:

GUNNEL GÖTESDOTTER, LILLEMOR LARSSON och ULLA

MOSEGAARD. Öppet: 10.00-17.00.

I ARS DIVINAS KONSTHALL visar KIRSTEN ANDERSSON foto. Vernissage lördagen den 6

oktober kl. 10.00-17.00.

Samtidigt ordnar Nordskånska Konstrundan en Höstsalong på Hässleholmsgården i

Hässleholm, där samtliga konstnärer ställer ut den 6 och 7 oktober kl. 10-17.

 

10.KONSTEN VECKA, VECKA 40, i Ateljé Götesdotter i samarr. med SVENSKA

KONSTNÄRSFÖRBUNDET.

 

11. KONSTENS VECKA, Vecka 40 i Hässleholm. Invigning LÅNGLÖRDAGEN den 29/9.

Gunnel Götesdotter deltar i ÖNSKA KRISTALLEN och i GALLERIAN.

 

12. JURYBEDÖMD utställning i samarr. med SVENSKA KONSTNÄRSFÖRBUNDET i

ATELJÉ GÖTESDOTTER den 20/ 10 - 11/11. Kontakta Gunnel Götesdotter för mer info.

 

13. GUNNEL GÖTESDOTTER - KVINNOR, MODE, KONST - teckningar och

målningar. VERNISSAGE 17/11 kl. 13 - 15. Utställningen pågår t o m 16/12 2018 i Ateljé

Götesdotter i Bjärnum

 

14. UTSTÄLLNING med kläder på provdockor. Allt i design av WAXIU i Ateljé Götesdotter

Fredagen den 23 november kl. 11.00-16.00.

Lördagen den 24 november kl. 11.00-16.00

Söndagen den 25 november kl. 11.00-16.00.

 

 

 

 

Bild från en av utställningshallarna

i Ateljé Götesdotter.

Gunnel Götesdotter - "Sommardröm XI",

akrylmålning på linneduk, 20x20.