Ars Divina - skånskt konstmuseum

ARS DIVINA  
NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM

ARS DIVINA - ett museum enbart för skånska konstnärer.
Startades 2007 av konstnär Gunnel Götesdotter.

Museet har redan nu blivit en välbesökt samlingspunkt för skånska och i Skåne verksamma konstnärer. Cirka 200 skånska konstnärer är representerade med 300 verk såsom målningar, skulpturer, textilier och grafik. Samlingen utökas ständigt genom inköp och genom att vänliga människor donerar konst till museets samlingar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            ARS DIVINAs styrelse önskar er ALLA

                               en härlig vår     

               Vi har vissa problem med att identifiera några inbetalningar. Det kan vara medlemsavgifter.
               Har du betalt men inte fått ditt medlemskort så vänligen kontakta Gunnel på 076-847 68 78                 eller gunnel.gotesdotter@telia.com


                

                               VÄLKOMNA till ARS DIVINAs planerade EVENEMANG 2023


                                                  LÅNGFREDAGSVANDRING
                                                          Högmässa kl. 11:00 - 12:00

                 Långfredagen den 7 april startar vi kl. 12:00 från Norra Åkarps kyrka och går i tystnad ner till
            ATELJÉ GÖTESDOTTER, där det blir en kort andakt med musik & sång och därefter kaffeservering.

                                          Allt i samarrangemang med NORRA ÅKARPS PASTORAT.

 

 

                                                                  SKÅNSKA FLAGGANS DAG
                                        Söndagen den 16 juli kl. 14:00 firar vi SKÅNSKA FLAGGANS DAG.

                                               VI HISSAR DEN SKÅNSKA FLAGGAN
                                                   
                                               SKÅNSK MUSIK med två lokala musiker
                                      TORBJÖRN ARVIDSSON och PETER NYLANDER                        


                                                                  FÖREDRAG
                                                    Författaren BJÖRN RANELID
                                     återvänder för tredje gången till Ateljé Götesdotter.
                     Än så länge är det ganska så hemlighetsfullt, vad han kommer att berätta om.
                                                Men spännande blir det, det kan vi lova!

                                                         
                                                        TORBJÖRN och PETER
                                       förgyller eftermiddagen med mer SKÅNSK MUSIK
                                                              KAFFESERVERING 
                                                            med skånsk spettekaka


                                                    DR GLADERS ORKESTER

                        Det är med stor glädje vi hälsar musikerna i DR. GLADERS ORKESTER välkomna
                       till en spännande konsert med sång och musik söndagen den 6 augusti kl. 15.00.


                                                          OSBY GOSPELKÖR
                             ARS DIVINA planerar att ha en del musikaftnar eftersom vi anser att musik
                                                för människor samman, unga som äldre.

                    Söndagen den 8 oktober kl. 15:00 får Ateljé Götesdotter besök av OSBY GOSPELKÖR.
                                     I pausen blir det kaffeservering. Hoppas få se er här och då.


                                                             FÖREDRAG

                                                 "VÅRT KUNGLIGA FÖRFLUTNA"

                   LISBETH NILSSON, Västra Torup och INGER HARRIS, Tyringe berättar
                                     Söndagen den 29 oktober kl. 15.00. VÄLKOMNA!


                                                                GALEN I PARIS

                                                                             AVBOKNING!

                                                TYVÄRR MÅSTE ARS DIVINA AVBOKA VÅRT EVENEMANG
                                                        eftersom sångerskan INGELA WAHLGREN blivit sjuk


                           Fransk musik med anledning av GUNNEL GÖTESDOTTERS utställning
                                                    i utställningshallen i Hässleholms Kulturhus.
                                              Välkomna till ATELJÉ GÖTESDOTTER för att lyssna till
                              RUNE LINDQVIST och INGELA WAHLGREN, som sjunger franska visor
                                                   Söndagen den 10 december kl. 15.00
                                          PS. Utställningen i Kulturhuset pågår 18/11 - 17/2 2024.


                                                                                      

                         Gunnels kontaktuppgifter  076-847 68 78 eller gunnel.gotesdotter@telia.com.


               
                                           Se även under Evenemang i Ateljé Götesdotter.


                                                                       Ta väl hand om er.


    

                                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 startades också ARS DIVINA Intresseförening, som har till ändamål att stödja Gunnel Götesdotters arbete med museet.
Föreningen ska bl.a. marknadsföra, sprida kunskap, intresse och förståelse för museets verksamhet och dessutom bidra till ökad insikt om den skånska konsten.

 

Intresseföreingen ARS DIVINAS styrelse:

Inga Petersson             ordf             Staffan Örneskans       vice ordf

Camilla Lagerstedt-      sekr             Bertil Månsson             ledamot
Odgaard                                            Jerker Thorvaldsson    ledamot
Gunnel Götesdotter-     kassör/firmatecknare     
Örneskans
Marianne Lindqvist        suppleant   Mats Rosenkvist           suppleant

 

 

Eva Nilsson                 revisor            Vakant                         valberedning

Jörgen Borgström      revisor            Kim Pettersson            valberedning
Rose-Marie Nilsson    revisorsuppl   Elisabet Bondesson     valberedning


                                                                        *      

  

                              

                             HJÄLP OSS

BLI MEDLEM i Intresseföreningen för ARS DIVINA - NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM!

Har du lust att bli medlem i ARS DIVINA - Intresseföreningen för Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum?

Årsavgiften för 2023  är 175 kr och 300 kr för par, 50 kr för barn upp till 18 år och 1500 kr för
ständig medlem.

På ditt medlemsnummer kan du vinna  konstverk och mycket annat till ett sammanlagt värde på
25 000 kr!


Dessutom är det så att medlemmar i ARS DIVINA får 20 kronors rabatt på inträdesavgiften vid alla arrangemang i ARS DIVINAS KONSTHALL och Ateljé Götesdotter.

2022 var vi 193 medlemmar. VI VILL GÄRNA BLI FLER!


Bankgiro: 499-7292 (Snapphanebygdens Sparbank i Bjärnum)
Märk insättningen med: årsavgift 2023 och ditt namn.

                                VÄLKOMNA!Informatiom om föreningens medlemsregister och den nya personuppgiftslagen EU - förordningen GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).

 

Intresseföreningen för ARS DIVINA - Nordöstra Skånes Moderna  Konstmuseum,
är en ideell förening, org. nr 802 437 - 9029.
Föreningen registrerar medlemmarna i ett medlemsregister.

 

Följande registreras:               För några medlemmar kan även anges:

- medlemsnummer                   - telefonnummer/mobilnummer  
- namn                                      - e-postadress

- adress

 

Medlemsregistret är till för kontroll av inbetalda medlemsavgifter och utskick av information till medlemmar. Medlemsregistret fyller en viktig uppgift som underlag för föreningens konstlotteri.

Medlemmar som avsagt sig medlemskap avregistreras omgående i vårt medlemsregister. Medlem som inte betalt medlemsavgift för det senaste året avregistreras året därefter från medlemsregistret.


Vidare kan medlemmar figurera på lagrade bilder från föreningens och Ateljé Götesdotters olika arrangemang.


Ansvarig för medlemsregistret är Gunnel Götesdotter.

gunnel.gotesdotter@telia.com

                                                                        *


             "ETT RUM TILL GUDS ÄRA"

Den 18 augusti 2010 invigdes den sista etappen av husets renovering. Då stod övervåningen klar. Den innehåller dels en fortsättning på museets samlingar av skånsk konst dels en avdelning kallad "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Ett kyrkorum med altare och religiös konst, skapat av Gunnel Götesdotter. Här kan man slå sig ner en stund, stressa av, kanske be en bön eller bara fundera över tillvarons mysterium. Kyrkorummet är välsignat av Gunnels make, kyrkoherde emeritus Staffan Örneskans, som också har förrättat såväl bröllop som dop i "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Den stora altartavlan och flera av kyrkorummets andra verk är målade av Gunnel Götesdotter. Andra konstnärer som är representerade här är Ingegärd Ölander, Ingvar Holm, Torgny Rydahl, George Eff (Sven Falk), Eva Barnekow, Yngve Nilsson, Lennart Odgaard, Tora Henriksson, Claus Becker, B. Nelson, Rita Hedelin, Hugo Gehlin, Per Siegård, Maj-Lilian Mjöberg.