Ars Divina - skånskt konstmuseum

ARS DIVINA  
NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM

ARS DIVINA - ett museum enbart för skånska konstnärer.
Startades 2007 av konstnär Gunnel Götesdotter.

Museet har redan nu blivit en välbesökt samlingspunkt för skånska och i Skåne verksamma konstnärer. Cirka 200 skånska konstnärer är representerade med 300 verk såsom målningar, skulpturer, textilier och grafik. Samlingen utökas ständigt genom inköp och genom att vänliga människor donerar konst till museets samlingar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            ARS DIVINAs styrelse önskar er ALLA

                               en härlig vårvinter    

               Vi har vissa problem med att identifiera några inbetalningar. Det kan vara medlemsavgifter.
               Har du betalt men inte fått ditt medlemskort så vänligen kontakta Gunnel på 076-847 68 78                 eller gunnel.gotesdotter@telia.com


                                                                              En uppmaning!
                                                                    Om du inte redan gjort det
                                                 Vänligen meddela din e-postadress till Gunnel. 


                     VÄLKOMNA till ARS DIVINAs planerade EVENEMANG 2024

                                                                   
                                                          Kallelse till ÅRSMÖTE
                              Lördagen den 2 mars kl. 13:00 i Ateljé Götesdotter, Hågnarpsvägen Bjärnum
                                               Aktuella handlingar finns tillgängliga vid årsmötetet.
                               Det blir som vanligt kaffeservering med underhållning. I år får vi lyssna till
                                                   Anders Lennartsson och hans härliga musik.             

          och som vanligt - ett eftertraktat medlemslotteri med 25 vinsterför alla som var medlemmar under 2023
                                   och ytterligare ett lotteri för alla på årsmötet närvarande medlemmar.

                                                                   Här ser du några av vinsterna 
                

                                


                      

                                                  LÅNGFREDAGSVANDRING
                                                          Högmässa kl. 11:00 - 12:00

                  Långfredagen den 29 mars startar vi kl. 12:00 från Norra Åkarps kyrka och går i tystnad ner till
                         ATELJÉ GÖTESDOTTER, där det blir en kort andakt av STAFFAN ÖRNESKANS
                                     med musik & sång a
v KURT NILSSON och ROLF LILJENBERG 
                                                                  därefter kaffeservering.

                                en 15-årig tradition i samarrangemang med NORRA ÅKARPS PASTORAT.

 
                                                                                                     

                                                          KONST OCH MUSIK

                                                         Söndagen den 2 juni kl. 14.00
      har ATELJÉ GÖTESDOTTER VERNISSAGE med den kände skulptören LARS-ÅKE BLOMS efterlämnade verk.                                 STAFFAN ÖRNESKANS håller ett kort anförande om sin vän Lars-Åke.
                               Kl. 15:00 blir det sång och musik med "SÅNGARVETERANERNA",
                    en trio från Lund, som gläder oss med dragspel, synt, gitarr och - en hel del allsång!

                 Så missa inte denna fantastiska eftermiddag med KONST, MUSIK och FRITT INTRÄDE!
                                               Självklart blir det också KAFFESERVERING!
                                        DOKTOR GLADERS ANDLIGA PILLER
                                                Boka Söndagen den 7 juli kl. 15.00...
                       för då kommer på nytt CHRISTER GLADER till ATELJÉ GÖTESDOTTER!
                           Christer Glader har gjort sig känd för den text och musik han själv skriver.
         Några gånger har han och hans orkester varit i Ateljé Götesdotter och varje gång har det blivit succé.
    Denna gång kommer Christer Glader utan sin orkester. Istället kommer DOKTOR GLADER att stå helt ensam på                    scenen och deklamera sina andliga piller. Jag är övertygad om att det kommer att bli helt fantastiskt!
                                    Självklart blir det också kaffeservering. VÄLKOMNA!

                                                                      SKÅNSKA FLAGGANS DAG
                                            Söndagen den 21 juli kl. 14:00 firar vi SKÅNSKA FLAGGANS DAG.
                                                     VI HISSAR DEN SKÅNSKA FLAGGAN
                             Det populära Casinogängets musiker MATS OLOFSSON och MICKE ANDERSEN
                                                      sjunger och spelar SKÅNSKA VISOR 
                         Det blir också kaffeservering, där en stor, härlig skånsk SPETTEKAGA står i centrum                                               

                                                                    RESOR/UTFLYKTER

                        ARS DIVINA planerar också att ordna resor till olika platser, där konsten står och i centrum.
                                                         T.ex. Wanås, Hishult, Lousiana m.fl.
                                     De som vill deltaga åker i egna bilar. Samåkning om möjligt.
                       Så träffas vi där och ser utställningarna tillsammans och kanske en bit mat eller fika.
                                                     Vi återkommer, när detta blir aktuellt.


                                                         
                         
                                          Gunnels utställning i Kulturhuset i Hässleholm pågår 18/11 - 17/2 2024.


                                                                                      

                         Gunnels kontaktuppgifter  076-847 68 78 eller gunnel.gotesdotter@telia.com.


               
                                           Se även under Evenemang i Ateljé Götesdotter.


                                                                       Ta väl hand om er.


    

                                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 startades också ARS DIVINA Intresseförening, som har till ändamål att stödja Gunnel Götesdotters arbete med museet.
Föreningen ska bl.a. marknadsföra, sprida kunskap, intresse och förståelse för museets verksamhet och dessutom bidra till ökad insikt om den skånska konsten.

 

Intresseföreingen ARS DIVINAS styrelse:

Inga Petersson             ordf             Staffan Örneskans       vice ordf

Camilla Lagerstedt-      sekr             Bertil Månsson             ledamot
Odgaard                                            Jerker Thorvaldsson    ledamot
Gunnel Götesdotter-     kassör/firmatecknare     
Örneskans
Marianne Lindqvist        suppleant   Mats Rosenkvist           suppleant

 

 

Eva Nilsson                 revisor            Vakant                         valberedning

Jörgen Borgström      revisor            Kim Pettersson            valberedning
Rose-Marie Nilsson    revisorsuppl   Elisabet Bondesson     valberedning


                                                                        *      

  

                              

                             HJÄLP OSS

BLI MEDLEM i Intresseföreningen för ARS DIVINA - NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM!

Har du lust att bli medlem i ARS DIVINA - Intresseföreningen för Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum?

Årsavgiften för 2024  är 175 kr och 300 kr för par, 50 kr för barn upp till 18 år och 1500 kr för
ständig medlem.

På ditt medlemsnummer kan du vinna  konstverk och mycket annat till ett sammanlagt värde på
25 000 kr!


Dessutom är det så att medlemmar i ARS DIVINA får 20 kronors rabatt på inträdesavgiften vid alla arrangemang i ARS DIVINAS KONSTHALL och Ateljé Götesdotter.

2022 var vi 193 medlemmar. VI VILL GÄRNA BLI FLER!


Bankgiro: 499-7292 (Snapphanebygdens Sparbank i Bjärnum)
Märk insättningen med: årsavgift 2024 och DITT NAMN.

                                VÄLKOMNA!Informatiom om föreningens medlemsregister och den nya personuppgiftslagen EU - förordningen GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).

 

Intresseföreningen för ARS DIVINA - Nordöstra Skånes Moderna  Konstmuseum,
är en ideell förening, org. nr 802 437 - 9029.
Föreningen registrerar medlemmarna i ett medlemsregister.

 

Följande registreras:               För några medlemmar kan även anges:

- medlemsnummer                   - telefonnummer/mobilnummer  
- namn                                      - e-postadress

- adress

 

Medlemsregistret är till för kontroll av inbetalda medlemsavgifter och utskick av information till medlemmar. Medlemsregistret fyller en viktig uppgift som underlag för föreningens konstlotteri.

Medlemmar som avsagt sig medlemskap avregistreras omgående i vårt medlemsregister. Medlem som inte betalt medlemsavgift för det senaste året avregistreras året därefter från medlemsregistret.


Vidare kan medlemmar figurera på lagrade bilder från föreningens och Ateljé Götesdotters olika arrangemang.


Ansvarig för medlemsregistret är Gunnel Götesdotter.

gunnel.gotesdotter@telia.com

                                                                        *


             "ETT RUM TILL GUDS ÄRA"

Den 18 augusti 2010 invigdes den sista etappen av husets renovering. Då stod övervåningen klar. Den innehåller dels en fortsättning på museets samlingar av skånsk konst dels en avdelning kallad "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Ett kyrkorum med altare och religiös konst, skapat av Gunnel Götesdotter. Här kan man slå sig ner en stund, stressa av, kanske be en bön eller bara fundera över tillvarons mysterium. Kyrkorummet är välsignat av Gunnels make, kyrkoherde emeritus Staffan Örneskans, som också har förrättat såväl bröllop som dop i "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Den stora altartavlan och flera av kyrkorummets andra verk är målade av Gunnel Götesdotter. Andra konstnärer som är representerade här är Ingegärd Ölander, Ingvar Holm, Torgny Rydahl, George Eff (Sven Falk), Eva Barnekow, Yngve Nilsson, Lennart Odgaard, Tora Henriksson, Claus Becker, B. Nelson, Rita Hedelin, Hugo Gehlin, Per Siegård, Maj-Lilian Mjöberg.