Ars Divina - skånskt konstmuseum

ARS DIVINA  
NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM

ARS DIVINA - ett museum enbart för skånska konstnärer.
Startades 2007 av konstnär Gunnel Götesdotter.

Museet har redan nu blivit en välbesökt samlingspunkt för skånska och i Skåne verksamma konstnärer. Cirka 200 skånska konstnärer är representerade med 300 verk såsom målningar, skulpturer, textilier och grafik. Samlingen utökas ständigt genom inköp och genom att vänliga människor donerar konst till museets samlingar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            ARS DIVINAs styrelse önskar er ALLA

                             ett ljusare 2021

                För närvarande finns det begränsade möjlighet att genomföra 2021 års programpunkter på ett säkert sätt.

                Med vaccinerna börjar det dock skönjas en ljusning i Coronaeländet även om framtiden verkligen är                                oförutsägbar. Vi får ta en dag i sänder och genomföra våra programpunkter när det går att göra på ett                            smittsäkert sätt och restriktionerna så tillåter.

                Till medlemmarna i Intresseföreningen för ARS DIVINA – Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum:

                Härmed kallar styrelsen för ARS DIVINA till årmöte lördagen den 28 augusti kl. 13.00 i Ateljé Götesdotter,                  Hågnarpsvägen, Bjärnum.

                Aktuella handlingar finns tillgängliga vid årsmötet. Under sammankomsten förrättas dragning med 17                              vinster i medlemslotteriet för 2020 års medlemmar.

                Bland närvarande medlemmar på årsstämman lottar vi ut ytterligare 10 vinster.

                OBS! Medlem som är förhindrad att närvara vid årsmötet måste lämna skriven fullmakt eller sitt                                      medlemskort till den medlem som ges förtroendet att hämta ut eventuell vinst.

                Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffeservering och underhållning.

                På grund av att pandemin förbjuder oss att vara fler än 50 medlemmar vid

                årsmötet rekommenderar vi att ni ringer eller mejlar till Gunnel (076-847 68 78 eller                                                          gunnel.gotesdotter@telia.com eller) och meddelar att ni kommer.


                Eventuellt övriga arrangemang genomförs senare under hösten. Detta gäller även för besöken hos
                Hishults konsthall och Wanås.

                                          Se även under Evenemang i Ateljé Götesdotter.


                                                      Ta väl hand om er  -  vi återkommer.


    

                                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 startades också ARS DIVINA Intresseförening, som har till ändamål att stödja Gunnel Götesdotters arbete med museet.
Föreningen ska bl.a. marknadsföra, sprida kunskap, intresse och förståelse för museets verksamhet och dessutom bidra till ökad insikt om den skånska konsten.

 

Intresseföreingen ARS DIVINAS styrelse:

Mats Rosenkvist           ordf              Staffan Örneskans      vice ordf

Camilla Lagerstedt-      sekr             Bertil Månsson             kassör/firmatecknare
Odgaard                                            Jerker Thorvaldsson    ledamot
Gunnel Götesdotter-     ledamot    
Örneskans
Josephine Götesdotter  suppleant   Marianne Lindqvist     suppleant

 

 

Arne Elowson          revisor            Vakant                       valberedning

Jörgen Borgström   revisor            Kim Pettersson          valberedning

Eva Nilsson              revisorsuppl   Elisabet Bondesson   valberedning


                                                                        *     

  

                              

                             HJÄLP OSS

BLI MEDLEM i Intresseföreningen för ARS DIVINA - NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM!

Har du lust att bli medlem i ARS DIVINA - Intresseföreningen för Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum?

Ordinarie årsavgift är 175 kr och 300 kr för par och 50 kr för barn upp till 18 år.
För 2021 är årsavgiften sänkt till 50 kr och 75 kr för par och 20 kr för barn beroende på Corona-restriktionerna.


På ditt medlemsnummer kan du vinna  konstverk och mycket annat!


Dessutom är det så att medlemmar i ARS DIVINA får 20 kronors rabatt på inträdesavgiften vid alla arrangemang i ARS DIVINAS KONSTHALL och Ateljé Götesdotter.

2019 var vi 232 medlemmar. VI VILL GÄRNA BLI FLERA!


Bankgiro: 499-7292 (Snapphanebygdens Sparbank i Bjärnum)

                                VÄLKOMNA!Informatiom om föreningens medlemsregister och den nya personuppgiftslagen EU - förordningen GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).

 

Intresseföreningen för ARS DIVINA - Nordöstra Skånes Moderna  Konstmuseum,
är en ideell förening, org. nr 802 437 - 9029.
Föreningen registrerar medlemmarna i ett medlemsregister.

 

Följande registreras:               För några medlemmar kan även anges:

- medlemsnummer                   - telefonnummer/mobilnummer  
- namn                                      - e-postadress

- adress

 

Medlemsregistret är till för kontroll av inbetalda medlemsavgifter och utskick av information till medlemmar. Medlemsregistret fyller en viktig uppgift som underlag för föreningens konstlotteri.

Medlemmar som avsagt sig medlemskap avregistreras omgående i vårt medlemsregister. Medlem som inte betalt medlemsavgift för det senaste året avregistreras året därefter från medlemsregistret.


Vidare kan medlemmar figurera på lagrade bilder från föreningens och Ateljé Götesdotters olika arrangemang.


Ansvarig för medlemsregistret är Gunnel Götesdotter.

gunnel.gotesdotter@telia.com

                                                                        *


             "ETT RUM TILL GUDS ÄRA"

Den 18 augusti 2010 invigdes den sista etappen av husets renovering. Då stod övervåningen klar. Den innehåller dels en fortsättning på museets samlingar av skånsk konst dels en avdelning kallad "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Ett kyrkorum med altare och religiös konst, skapat av Gunnel Götesdotter. Här kan man slå sig ner en stund, stressa av, kanske be en bön eller bara fundera över tillvarons mysterium. Kyrkorummet är välsignat av Gunnels make, kyrkoherde emeritus Staffan Örneskans, som också har förrättat såväl bröllop som dop i "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Den stora altartavlan och flera av kyrkorummets andra verk är målade av Gunnel Götesdotter. Andra konstnärer som är representerade här är Ingegärd Ölander, Ingvar Holm, Torgny Rydahl, George Eff (Sven Falk), Eva Barnekow, Yngve Nilsson, Lennart Odgaard, Tora Henriksson, Claus Becker, B. Nelson, Rita Hedelin, Hugo Gehlin, Per Siegård, Maj-Lilian Mjöberg.