Ars Divina - skånskt konstmuseum

ARS DIVINA -
NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM

ARS DIVINA - ett museum enbart för skånska konstnärer.
Startades 2007 av konstnär Gunnel Götesdotter.

Museet har redan nu blivit en välbesökt samlingspunkt för skånska och i Skåne verksamma konstnärer. Cirka 200 skånska konstnärer är representerade med 300 verk såsom målningar, skulpturer, textilier och grafik. Samlingen utökas ständigt genom inköp och genom att vänliga människor donerar konst till museets samlingar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ARS DIVINA arrangerar ett besök
     OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV CORONA-
     LÄGET

         torsdagen 28 maj 2020 hos konsthallen i Hishult och parken

   
            kl. 10:00         Ankomst med kaffe och bulle                         Ars Divina bjuder

                                          Information och guidad visning inkl. parken

                  c:a kl. 12:15     Lunch inkl. måltidsdryck och kaffe                 pris/person 165:-     valfritt

                  c:a kl. 13:15     Avfärd eller fortsatt eget besök

                                          Entré inkl. utställningskatalog och visning      pris/person 100:-   obligatorisk

                 Betalning görs på plats.

                Aktuell utställning är:
                TOM BOGAARD – WUNDERKAMMER, måleri och skulptur

               Parken
               Utomhus finns det en Japansk/Zen-trädgård, skapad av konstnären Björn Wessman och arkitekterna Björn                    Sjunnesson och Ulla Kastrup. Utöver detta finns alltid skulpturer utomhus (antalet varierar beroende på                          säsong).

               Se även www.hishult.com

              Välkommen med din anmälan snarast. Ange namn och kontaktinfo samt om du önskar lunch.
              mats@rosenkvist.se eller 070 56 52 816
              Högst c: 40 deltagare


             Egen transport - tänk på samåkning.

             Vill du göra en heldagsutflykt så ligger Halmstad med sina muséer och utställningar endast c:a
             4 mil från Hishult. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 startades också ARS DIVINA Intresseförening, som har till ändamål att stödja Gunnel Götesdotters arbete med museet.
Föreningen ska bl.a. marknadsföra, sprida kunskap, intresse och förståelse för museets verksamhet och dessutom bidra till ökad insikt om den skånska konsten.

 

Intresseföreingen ARS DIVINAS styrelse:

Mats Rosenkvist           ordf              Staffan Örneskans      vice ordf

Camilla Lagerstedt-      sekr             Bertil Månsson             kassör/firmatecknare
Odgaard                                            Jerker Thorvaldsson    ledamot
Gunnel Götesdotter-     ledamot    
Örneskans
Josephine Götesdotter  suppleant   Marianne Lindqvist     suppleant

 

 

Arne Elowson          revisor            Vakant                       valberedning

Jörgen Borgström   revisor            Kim Pettersson          valberedning

Eva Nilsson              revisorsuppl   Elisabet Bondesson   valberedning


                                                                        *


                              

                             HJÄLP OSS

BLI MEDLEM i Intresseföreningen för ARS DIVINA - NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM!

Har du lust att bli medlem i ARS DIVINA - Intresseföreningen för Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum?

Årsavgiften är 175 kr (300 kr om ni är ett par) och 50 kr för barn upp till 18 år. Vill du bli ständig medlem betalar du 1.500 kr. På ditt medlemsnummer kan du vinna  konstverk och mycket annat!

Dessutom är det så att medlemmar i ARS DIVINA får 20 kronors rabatt på inträdesavgiften vid alla arrangemang i ARS DIVINAS KONSTHALL och Ateljé Götesdotter.

2019 var vi 232 medlemmar. VI VILL GÄRNA BLI FLERA!


Bankgiro: 499-7292 (Snapphanebygdens Sparbank i Bjärnum)

                                VÄLKOMNA!Informatiom om föreningens medlemsregister och den nya personuppgiftslagen EU - förordningen GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).

 

Intresseföreningen för ARS DIVINA - Nordöstra Skånes Moderna  Konstmuseum,
är en ideell förening, org. nr 802 437 - 9029.
Föreningen registrerar medlemmarna i ett medlemsregister.

 

Följande registreras:               För några medlemmar kan även anges:

- medlemsnummer                   - telefonnummer/mobilnummer  
- namn                                      - e-postadress

- adress

 

Medlemsregistret är till för kontroll av inbetalda medlemsavgifter och utskick av information till medlemmar. Medlemsregistret fyller en viktig uppgift som underlag för föreningens konstlotteri.

Medlemmar som avsagt sig medlemskap avregistreras omgående i vårt medlemsregister. Medlem som inte betalt medlemsavgift för det senaste året avregistreras året därefter från medlemsregistret.


Vidare kan medlemmar figurera på lagrade bilder från föreningens och Ateljé Götesdotters olika arrangemang.


Ansvarig för medlemsregistret är Gunnel Götesdotter.

gunnel.gotesdotter@telia.com

                                                                        *


             "ETT RUM TILL GUDS ÄRA"

Den 18 augusti 2010 invigdes den sista etappen av husets renovering. Då stod övervåningen klar. Den innehåller dels en fortsättning på museets samlingar av skånsk konst dels en avdelning kallad "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Ett kyrkorum med altare och religiös konst, skapat av Gunnel Götesdotter. Här kan man slå sig ner en stund, stressa av, kanske be en bön eller bara fundera över tillvarons mysterium. Kyrkorummet är välsignat av Gunnels make, kyrkoherde emeritus Staffan Örneskans, som också har förrättat såväl bröllop som dop i "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Den stora altartavlan och flera av kyrkorummets andra verk är målade av Gunnel Götesdotter. Andra konstnärer som är representerade här är Ingegärd Ölander, Ingvar Holm, Torgny Rydahl, George Eff (Sven Falk), Eva Barnekow, Yngve Nilsson, Lennart Odgaard, Tora Henriksson, Claus Becker, B. Nelson, Rita Hedelin, Hugo Gehlin, Per Siegård, Maj-Lilian Mjöberg.