Ars Divina - skånskt konstmuseum

ARS DIVINA  
NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM

ARS DIVINA - ett museum enbart för skånska konstnärer.
Startades 2007 av konstnär Gunnel Götesdotter.

Museet har redan nu blivit en välbesökt samlingspunkt för skånska och i Skåne verksamma konstnärer. Cirka 200 skånska konstnärer är representerade med 300 verk såsom målningar, skulpturer, textilier och grafik. Samlingen utökas ständigt genom inköp och genom att vänliga människor donerar konst till museets samlingar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            ARS DIVINAs styrelse önskar er ALLA

                    En god fortsättning på 2023

               Vi har vissa problem med att identifiera några inbetalningar. Det kan vara medlemsavgifter.
               Har du betalt men inte fått ditt medlemskort så vänligen kontakta Gunnel på 076-847 68 78                 eller gunnel.gotesdotter@telia.com


                

               VÄLKOMNA till nedanstående EVENEMANG i ATELJÈ GÖTESDOTTER :

               2023
                    Lördagen 11 februari kl. 13:00
           Årsmöte med underhållning, lotterier och fika

                       Det blir som vanligt kaffeservering och underhållning.
                                         I år får vi lyssna till
                                     pianisten Rune Lindqvist
                                                     och
                                   sångaren Janerik Lundqist


                                   Några av de många underbara vinsterna i medlems-
                            och närvarolotteriet som består av 36 vinster till ett
                                    värde av cirka 50 000 kr.


               
           2022

           Söndagen 23 oktober kl. 17.00
               blir det ett evenemang vi kallar för A SENTIMENTAL JOURNEY
                                                           med
               RUNE LINDQVIST, ARNE DAHLSTRÖM och LARS-ÅKE MARTINSSON.
               Vi kommer att kunna lyssna till många fantastiska låtar, som t.ex.
               I`m in the MOODS for LOVE, AUTUMN LEAVES, PETITE FLEUR,

              THE OLD RUGGED CROSS och många, många fler låtar.

                Söndagen 10 juli kl. 15:00
                Ett spännande föredrag av och med BJÖRN RANELID.
                Efter föredraget blir det kaffeservering.
                Entré: 200 kr   ARS DIVINAS medlemmar medlemmar 180 kr. Boka gärna plats.

                Söndagen 17 juli kl. 14:00
                firar vi  SKÅNSKA FLAGGANS DAG
                Vi börjar med att hissa den skånska flaggan.
                Därefter berättar PER GUSTAVSSON om SÄLLSAMMA HÄNDELSER I SKÅNE.
                Det blir kaffeservering med skånska kakor och
                SKÅNSK MUSIK OCH SÅNG  av PETER NYLANDER och TORBJÖRN ARVIDSSON.

                Entré: 100 kr   ARS DIVINAS medlemmar medlemmar 80 kr. 
                Alla hjärtligt välkomna!

               Efter hävda restriktioner är vi nu igång med nya aktiviteter.
               Årmötet genomfördes lördagen den 21 maj kl. 13.00 i Ateljé Götesdotter, Hågnarpsvägen, Bjärnum.                                

                Gunnels kontaktuppgifter  076-847 68 78 eller gunnel.gotesdotter@telia.com.


               
                                          Se även under Evenemang i Ateljé Götesdotter.


                                                      Ta väl hand om er.


    

                                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 startades också ARS DIVINA Intresseförening, som har till ändamål att stödja Gunnel Götesdotters arbete med museet.
Föreningen ska bl.a. marknadsföra, sprida kunskap, intresse och förståelse för museets verksamhet och dessutom bidra till ökad insikt om den skånska konsten.

 

Intresseföreingen ARS DIVINAS styrelse:

Inga Petersson             ordf             Staffan Örneskans       vice ordf

Camilla Lagerstedt-      sekr             Bertil Månsson             ledamot
Odgaard                                            Jerker Thorvaldsson    ledamot
Gunnel Götesdotter-     kassör/firmatecknare     
Örneskans
Marianne Lindqvist        suppleant   Mats Rosenkvist           suppleant

 

 

Eva Nilsson                 revisor            Vakant                         valberedning

Jörgen Borgström      revisor            Kim Pettersson            valberedning
Rose-Marie Nilsson    revisorsuppl   Elisabet Bondesson     valberedning


                                                                        *      

  

                              

                             HJÄLP OSS

BLI MEDLEM i Intresseföreningen för ARS DIVINA - NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM!

Har du lust att bli medlem i ARS DIVINA - Intresseföreningen för Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum?

Årsavgiften för 2023  är 175 kr och 300 kr för par, 50 kr för barn upp till 18 år och 1500 kr för
ständig medlem.

På ditt medlemsnummer kan du vinna  konstverk och mycket annat till ett sammanlagt värde på
25 000 kr!


Dessutom är det så att medlemmar i ARS DIVINA får 20 kronors rabatt på inträdesavgiften vid alla arrangemang i ARS DIVINAS KONSTHALL och Ateljé Götesdotter.

2022 var vi 193 medlemmar. VI VILL GÄRNA BLI FLER!


Bankgiro: 499-7292 (Snapphanebygdens Sparbank i Bjärnum)
Märk insättningen med: årsavgift 2023 och ditt namn.

                                VÄLKOMNA!Informatiom om föreningens medlemsregister och den nya personuppgiftslagen EU - förordningen GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).

 

Intresseföreningen för ARS DIVINA - Nordöstra Skånes Moderna  Konstmuseum,
är en ideell förening, org. nr 802 437 - 9029.
Föreningen registrerar medlemmarna i ett medlemsregister.

 

Följande registreras:               För några medlemmar kan även anges:

- medlemsnummer                   - telefonnummer/mobilnummer  
- namn                                      - e-postadress

- adress

 

Medlemsregistret är till för kontroll av inbetalda medlemsavgifter och utskick av information till medlemmar. Medlemsregistret fyller en viktig uppgift som underlag för föreningens konstlotteri.

Medlemmar som avsagt sig medlemskap avregistreras omgående i vårt medlemsregister. Medlem som inte betalt medlemsavgift för det senaste året avregistreras året därefter från medlemsregistret.


Vidare kan medlemmar figurera på lagrade bilder från föreningens och Ateljé Götesdotters olika arrangemang.


Ansvarig för medlemsregistret är Gunnel Götesdotter.

gunnel.gotesdotter@telia.com

                                                                        *


             "ETT RUM TILL GUDS ÄRA"

Den 18 augusti 2010 invigdes den sista etappen av husets renovering. Då stod övervåningen klar. Den innehåller dels en fortsättning på museets samlingar av skånsk konst dels en avdelning kallad "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Ett kyrkorum med altare och religiös konst, skapat av Gunnel Götesdotter. Här kan man slå sig ner en stund, stressa av, kanske be en bön eller bara fundera över tillvarons mysterium. Kyrkorummet är välsignat av Gunnels make, kyrkoherde emeritus Staffan Örneskans, som också har förrättat såväl bröllop som dop i "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Den stora altartavlan och flera av kyrkorummets andra verk är målade av Gunnel Götesdotter. Andra konstnärer som är representerade här är Ingegärd Ölander, Ingvar Holm, Torgny Rydahl, George Eff (Sven Falk), Eva Barnekow, Yngve Nilsson, Lennart Odgaard, Tora Henriksson, Claus Becker, B. Nelson, Rita Hedelin, Hugo Gehlin, Per Siegård, Maj-Lilian Mjöberg.